Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

TƯỞNG NHỚ ĐỖ NAM CAO


Bốn cơ quan: Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, NXB Hội Nhà văn, TC Văn hiến, BLL VNS khuu V đã phối hợp tổ chức Tưởng niệm nhà thơ Đỗ Nam Cao sau một năm anh đi xa.

Đỗ Nam Cao sinh ngày 8-6-1948 tại làng Mỹ Lâm, xã Liên Hòa, huyện Phú Xuyên (Hà Tây). Đỗ Nam Cao tạ thế ngày 8-11-2011, ngày âm lịch là 13-10 Tân Mão.

Rất đông bầu bạn cùng công tác với Đỗ Nam Cao ở khu V hồi chống Mỹ, bầu bạn khắp nơi về. Thanh Thảo từ Quảng Ngãi, Lê Quang Trang từ Sài Gòn ra. Đặc biệt chị Thu Hồng vợ nhà thơ Đỗ Nam Cao, các con cháu cũng có mặt.

Nhiều lời phát biểu về thơ Đỗ Nam Cao rất sâu sắc. Ông Phạn Quang Nghị, bạn chiến đấu một thời cùng Đỗ Nam Cao đã nhắc đến những kỉ niệm chiến trường.. Chị dâu Đỗ Nam Cao bật khóc nhiều lần khi nhắc đến người em thông minh, tinh nghịch hồi nhỏ..

Tôi đọc câu thơ cuối cùng của Đỗ Nam Cao mà nao long:

“Có không trong cõi vĩnh hằng
Có cô cắt cỏ với trăng lưỡi liềm
Có không trong cõi thần tiên
Rượu ngon lại uống, bạn hiền lại chơi
Chỉ còn sờ sợ chút thôi
Có thơ không để tôi rơi xuống trần…”