Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

HAI BÀI THƠ CỦA NGÔ VĂN


THƠ TẶNG NGƯỜI BÁN RƯỢU DỞM

Rượu rởm bình cũ đổ ra
Cho vào bình mới mời ta mua giùm
Lại còn dở lí chổi cùn
Thôi thôi đừng có đánh bùn sang ao!

TRẺ CON ĐÁNH TRẬN GIẢ

Đạn mồm cứ nổ đòm đòm
Chả thằng nào chết lại còn khỏe ra
Đỏ xanh thì vẫn quân ta
Thắng thua lại cũng về nhà liên hoan
Mừng vui hết thảy tập đoàn...
Người xem hỉ hả luận bàn hò reo