Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

KHAI MẠC TRẠI SÁNG TÁC PHIA BẮC CỦA HỘI VHNT CÁC DTTS VIỆT NAM

Trần Nhương
Sáng nay ngày 5-10-2012, tại Nhà sang tác Đại Lải, Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ khai mạc trại viết. Trại viên gồm các VNS các tỉnh phía Bắc, số lượng khá hoành tráng đến hơn 20 người. Trần Nhương được BCH cho đi dự, được bớt lo công việc ở tòa soạn và gia đình lên đây chú tâm sang tác là một dịp hiếm có.

Nhà văn Cao Duy Sơn, Phó CT Hội, Họa sĩ Trần Thái CVP đã đến dự. Nhà thơ Thanh Hải Phó CT Hội VHNT Vĩnh Phúc và một số đồng nghiệp địa phương cũng đến dự.

Mùa thu Đại Lải thật đẹp, không gian trong veo tưởng như không vương bụi bặm phố phường. Hồ nước đầy có ngọn và rừng cứ xanh như mời. Hy vọng với hơn 10 ngày Trần Nhương hoàn thành tập thơ mới và tập tản văn “Viết lăng nhăng trên mạng”.