Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

TRẦN NHƯƠNG CÓ LỜI

Chào các bạn thân yêu !

Kể từ ngày 12-9-2012, trang Trannhuong.com bị tấn công đến nay đã nửa tháng. Với sự nỗ lực và giúp đỡ của kĩ thuật và bầu bạn, hôm nay Trannhuong.com hoạt động trở lại.
Rất cám ơn bầu bạn, bạn đọc đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ để Trannhuong.com sớm trở lại.
Trần Nhương xin thông báo các địa chỉ của Trannhuong.com:
1- Bà cả: trannhuong.com
2- Bà hai: trannhuongcom.blospot.com
Rất mong bầu bạn, bạn đọc ghé thăm quán quê của ông già đất Tổ