Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

LÝ PHƯƠNG LIÊN-NGUYỄN NGUYÊN BẨY RA MẮT TUYỂN THƠ HAY


TNc: Chiều nay(25-9), tại Trung tâm Văn hóa, ngôn ngữ Đông Tây nhà thơ Lý Phương Liên và NguyỄN Nguyên Bẩy - hai chủ biên - đã tổ chức giới thiệu tập thơ tuyển THƠ BẠN THƠ. Đây là tập 1 trong bộ sách đò sộ tuyển chọn thơ hay Việt với tinh thần dân chủ bình đẳng không vì sức ép nào miễn là thơ hay. Rất đông bạn bè văn chương đã đén dự và chung vui. Trong khi thi ca loạn chuẩn mà vợ chồng Nguyễn Nguyên Bảy bỏ tiền làm bộ sách này thì quả là cái tâm với thi ca Việt rất đáng trân trọng. Trần Nhương được chon 4 bài, sẽ khoe sau.