Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

HAI BÀI THƠ PHAN CUNG VIỆT


EM ĐÚNG CHĂNG


Máu đổ xuống đất đai
Rồi máu khô im lặng

Nước mắt đổ xuống cuộc đời
Thế rồi cứ im lặng mãi…

Với anh, em cũng im lặng
Vậy là em đúng chăng ?...
Bắc lạnh, 2012


NẮM XÔI


Tuổi trẻ, ra trường đại học
Nắm xôi mẹ gói ăn đường

Thời đoàn quân đi trùng điệp
Nắm xôi cô gái Tây Nguyên…

Cuối đời, lết ra ngõ phố
Tay run, mua nắm xôi nhỏ

Mở ra, giấy gói mờ tỏ
Gặp đúng bài thơ của mình !

Vòng đời nắm xôi trời đất
Ngửa mặt hỏi trời lặng thinh …

Ngõ Phè, 9.12