Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

PHẠM THÀNH MẤT TRẮNG 2 BLOG

Phạm Thành tiên sinh vừa gọi điện cho tôi thông báo em mất trắng hai Blog rồi bác ơi. Vừa sáng tôi còn đọc ông báo cho bà con Trần Nhương mở trang blogspot, thế mà nay đã tiêu đời. Thật là kinh hoàng...Bà con hãy cảnh giác ! Chia sẻ với Phạm Thành, thôi làm con khác vậy, cố lên nhé.