Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

BỌN TIN TẶC LẠI TẤN CÔNG TRANNHUONG.COM

Vào hồi 14 giờ hôm nay (28-9-2012), sau 1 ngày Trannhuong.com trở lại, bọn tin tặc mất hết tính người lại tấn công Trannhuong,com. Một bên đường hoàng, một bên giấu mặt để hành xử là không đường hoàng. Trannhuong.com sẽ vẫn duy trì và có mặt trên nhiều trang để nói lên tiếng nói của một nhà văn công dân. Xin thông báo để cư dân biết một hành động bẩn thỉu của toán người nào đó.
Trần Nhương