Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

SUMO và RỒNG

Yoshihiko Noda và Hồ Cẩm Đào
Võ sư tiu chú Rồng cao lộn vòng
Hằm hè trên biển Hoa Đông
Biển Đông nó cũng vẫy vùng như điên
Nào là đồng chí anh em
Lòng tham bụng dạ nhom nhem ba Tầu